Podnikové kombinácie

Videoškolenie je určené pre vlastníkov, akcionárov a spoločníkov obchodných spoločností so sídlom na území SR, ktorí zvažujú zmenu ekonomického fungovania svojich spoločností ich organizačným zúžením ...

Cena s DPH
24,00 €
Cena bez DPH
20,00 €
Rok vydania
10/2015
Formát
Online video
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
61 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Mária Cvečková, CA
+ -

Podnikové kombinácie

Videoškolenie je určené pre vlastníkov, akcionárov a spoločníkov obchodných spoločností so sídlom na území SR, ktorí zvažujú zmenu ekonomického fungovania svojich spoločností ich organizačným zúžením alebo rozšírením.
Podnikové kombinácie znamenajú efektívnu zmenu ekonomicko-právnej formy existujúceho subjektu, ktorej účelom je získanie kontroly na čistými aktívami inej jednotky alebo efektívne previesť alebo získať aktíva s cieľom dosiahnutia synergického efektu v ich využívaní vrátane daňovej optimalizácie.

Témou videoškolenia sú 3 tipy podnikových kombinácií: vklad podniku, predaj podniku (alebo jeho časti) a zánik bez likvidácie zlúčením s ilustratívnym príkladom. Súčasťou výkladu je aj objasnenie pojmu goodwill, jeho vznik, posudzovanie, vykazovanie, účtovný režim vrátane väzby na odloženú daň a daňový režim vrátane väzieb na splatnú daň.

  • právny rámec, formy podnikových kombinácií, goodwill všeobecne,
  • vklad podniku alebo časti podniku,
  • predaj podniku alebo jeho časti,
  • zrušenie bez likvidácie zlúčením, rozdelením, splynutím.

Ukážka