Stavebné práce a prenos daňovej povinnosti od 1. 1. 2016

Videoškolenie s Ing. Vladimírom Ozimým je zamerané na problematiku stavebných práce a prenosu daňovej povinnosti od 1. januára 2016, kedy došlo k významnej zmene v rámci tzv. tuzemského reverse ...

Rok vydania
7/2016
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
45 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 20,00 € 24,00 €
+ -
Videoškolenie na USB 26,00 € 31,20 €
+ -

Stavebné práce a prenos daňovej povinnosti od 1. 1. 2016

Videoškolenie s Ing. Vladimírom Ozimým je zamerané na problematiku stavebných práce a prenosu daňovej povinnosti od 1. januára 2016, kedy došlo k významnej zmene v rámci tzv. tuzemského reverse charge.
 • Okruh plnení
 • Stavebné práce verzus pojem stavebná firma
 • Uplatňovanie prenosu daňovej povinnosti
 • Hlavné a vedľajšie plnenie
 • Hlavné plnenie a vedľajšie plnenie
 • Určenie miesta dodania služby, stavby a montážeň
 • Čo nepatrí do prenosu daňovej povinnosti
 • Zoznam FR SR a prenos daňovej povinnosti
 • Správcovské spoločnosti a prenos daňovej povinnosti
 • Neplatiteľ a stavebná sekcia
 • Dodávky pre nezdaniteľné osoby
 • Právo na odpočítanie dane
 • Oprava základu dane
 • Dodanie pred 1. 1. 2016 a oprava základu dane
 • Plnenie pre nezdaniteľnú osobu
 • Dôvod zavedenia
 • Prijatie platby pred dodaním stavebných činností (práce, stavba a tovar s montážou)
 • Kombinácia § 69 ods. 1 a § 69 ods. 12
 • Vyhotovenie faktúry a kontrolný výkaz
 • Príjemca faktúry, KV a DP
 • Vznik daňovej povinnosti (§ 19)Súčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.