Transferové oceňovanie a medzinárodné právo

V kontexte medzinárodného práva a transferového oceňovania sa vo videoprednáške venujeme zmluvám o zamedzení dvojitého zdanenia, smerniciam a zmluvám OECD a i. Lektor popisuje vzťahy medzinárodných ...

Rok vydania
5/2017
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
24 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 20,00 € 24,00 €
+ -

Transferové oceňovanie a medzinárodné právo

V kontexte medzinárodného práva a transferového oceňovania sa vo videoprednáške venujeme zmluvám o zamedzení dvojitého zdanenia, smerniciam a zmluvám OECD a i. Lektor popisuje vzťahy medzinárodných zmlúv s vnútroštátnym právom.
Samostatne hovorí o výklade zmúv o zamedzení dvojitého zdanenia so zreteľom na čl. 3 ods. 2 (ZDZ SR-ČR) a Viedenský dohovor o zmluvnom práve vo vzťahu k čl.31 a čl.32, ktoré priamo súvisia s problematikou transferového oceňovania. Zhrnutím vnútroštátnej právnej úpravy lektor uzatvára všeobecný prehľad právnej úpravy vo vzťahu k riešenej problematike a ďalej sa venuje vybraným právnym problémom.
Súčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.