Schválená Novela Zákonníka práce (účinná od 1.11.2022)

Novela Zákonníka práce zavádza od 1. 11. 2022 transpozíciu smernice EÚ o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach. Do platnosti vstúpia i smernice EÚ o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami. Aký dosah má nová právna úprava na chod mzdových a personálnych oddelení? Najdôležitejšie zmeny vám predstaví RNDr. Jana Motyčková.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
24.10.2022
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
RNDr. Jana Motyčková
Bez DPH S DPH
Webinár 24.10.2022 70,00 € 84,00 €

Schválená Novela Zákonníka práce (účinná od 1.11.2022)

Novela Zákonníka práce zavádza od 1. 11. 2022 transpozíciu smernice EÚ o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach. Do platnosti vstúpia i smernice EÚ o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami. Aký dosah má nová právna úprava na chod mzdových a personálnych oddelení? Najdôležitejšie zmeny vám predstaví RNDr. Jana Motyčková.
Spoznáte novinky v pracovnom pomere, v dohodách, v otcovskej dovolenke, v pracovnom čase, v informačnej povinnosti, v zrážke stravného, ako aj v ďalších významných oblastiach.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Program webinára

Zmeny v Zákonníku práce

 • Poskytovanie informácií zamestnancom, odberná lehota, práva zamestnancov
 • Zmena v posudzovaní nadväzujúcich pracovných pomerov, súvislosti
 • Zrážka stravného, preddavku FP na stravovanie
 • Otcovská dovolenka
 • Skúšobná doba, úpravy pracovného času, zachovanie pracovných podmienok počas OČR

Obsah pracovnej zmluvy od 1.11.2022 a písomná informácia

 • Zmeny v náležitostiach pracovnej zmluvy
 • Nové povinnosti pri informovaní o pracovných podmienkach, pracovnom čase, nadčase, prechodné ustanovenia
 • Informácia o dovolenke, splatnosti a výplate mzdy, o pravidlách skončenia pracovného pomeru

Náležitosti pracovnej zmluvy a písomná informácia pri práci mimo SR a pri vyslaní na poskytnutie služieb

Zmeny v dohodách od 1.11.2022

 • Zmluvné dojednania v dohode a povinná písomná informácia (podmienky, obsah)
 • Informovanie o pracovnom čase, náhrada odmeny

Novela sociálneho poistenia – nárok na materské otcov

 • Zmeny v materskom otcov
 • Materské otca a otcovská dovolenka – oznamovanie a vykazovanie do SP a ZP

Ďalšie aktuality v mzdovej učtárni podľa prijatej legislatívy

Diskusia


Harmonogram webinára

09:00 - 14:30 - prednáška spojená s diskusiou