Zákonník práce v praxi od 1. 3. 2021 z pohľadu kontrolných orgánov

O tom, ako uchopiť zmeny v Zákonníku práce účinné od 1. 3. 2021, vás informuje na uvedenom webinári Mgr. Miroslava Mošonová. Novelou Zákonníka práce sa zmenili a upravili pravidlá pre domácku prácu a teleprácu, zmeny nastali aj v oblasti zabezpečovania stravovania zamestnancov umožnením poskytovania finančného príspevku zamestnávateľa v širšom rozsahu ako doteraz. Novela Zákonníka práce sa okrem iného dotkla aj umožnenia práce mladistvých nad 15 rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Mgr. Miroslava Mošonová
Bez DPH S DPH
Webinár 31. 3. 2021 31.3.2021 50,00 € 60,00 €
+ -

Zákonník práce v praxi od 1. 3. 2021 z pohľadu kontrolných orgánov

O tom, ako uchopiť zmeny v Zákonníku práce účinné od 1. 3. 2021, vás informuje na uvedenom webinári Mgr. Miroslava Mošonová. Novelou Zákonníka práce sa zmenili a upravili pravidlá pre domácku prácu a teleprácu, zmeny nastali aj v oblasti zabezpečovania stravovania zamestnancov umožnením poskytovania finančného príspevku zamestnávateľa v širšom rozsahu ako doteraz. Novela Zákonníka práce sa okrem iného dotkla aj umožnenia práce mladistvých nad 15 rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky.
V rámci školenia bude možné konzultovať praktické prípady, ktoré postupne prináša zavádzanie nových pravidiel do praxe.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Ako bonus získa každý účastník:

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

 • Domácka práca, telepráca a home office
 • Zmeny v dočasnom pridelení – dočasné pridelenie medzi ovládajúcou a ovládanou osobou
 • Skúšobná doba
 • Pružný pracovný čas
 • Dovolenka zamestnancov trvalo starajúcich sa o dieťa
 • Zabezpečenie stravovania
 • Povoľovanie výkonu činnosti mladistvých nad 15 rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky
 • Dohoda o brigádnickej práci študentov – štatút študenta
 • Zmena v zákone o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní – úprava podmienok spoluzodpovednosti za nelegálne zamestnávanie
 • Diskusia

Harmonogram webinára
09:00 – 11:00 – prednáška spojená s diskusiou