• Úvod
  • >>
  • Verejná správa
  • >>
  • Online produkty
  • >>
  • Smernica + vzor VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na diea MŠ a žiaka v školskom zariadení

Smernica + vzor VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na diea MŠ a žiaka v školskom zariadení

Obec v súlade s § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve určí všeobecne záväzným nariadením pre zriaďovatežov cirkevnej základnej umeleckej školy, cirkevnej jazykovej školy, cirkevnej materskej školy, cirkevného školského zariadenia, súkromnej základnej umeleckej školy, súkromnej jazykovej školy, súkromnej materskej školy a súkromného školského zariadenia a pre základné umelecké školy, jazykové školy, materské školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovatežskej pôsobnosti.

Cena s DPH
5,04 €
Cena bez DPH
4,20 €
Rok vydania
2018
Počet strán
16
Formát
Word
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavatežstvo
Poradca podnikateža, spol. s r. o.

Smernica + vzor VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na diea MŠ a žiaka v školskom zariadení

Obec v súlade s § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve určí všeobecne záväzným nariadením pre zriaďovatežov cirkevnej základnej umeleckej školy, cirkevnej jazykovej školy, cirkevnej materskej školy, cirkevného školského zariadenia, súkromnej základnej umeleckej školy, súkromnej jazykovej školy, súkromnej materskej školy a súkromného školského zariadenia a pre základné umelecké školy, jazykové školy, materské školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovatežskej pôsobnosti.
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) je určenie výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materských škôl a školských zariadení zriadených na území obce, ktorých zriaďovatežom je obec, alebo štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnos, alebo iná právnická osoba a fyzická osoba.