VZOR všeobecne záväzného nariadenia o určení pravidiel prevádzkového času

Ide o vzor, ktorý si každá obec musí upraviť podľa svojich vlastných podmienok a skúseností

Cena s DPH
5,99 €
Cena bez DPH
4,99 €
Rok vydania
2018
Počet strán
3
Formát
MS Word
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
kolektív autorov
+ -

VZOR všeobecne záväzného nariadenia o určení pravidiel prevádzkového času

Ide o vzor, ktorý si každá obec musí upraviť podľa svojich vlastných podmienok a skúseností
OBSAH:.

Článok 1
Vymedzenie základných pojmov

Pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) sa rozumie:
  1. Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb (ďalej len ,,prevádzkový čas“) je časovo ohraničená časť dňa, počas ktorej je prevádzkareň v rámci výkonu podnikateľskej činnosti sprístupnená spotrebiteľom, t. j. v prevádzkarni sa v prospech spotrebiteľov vykonáva predaj tovaru alebo sú poskytované služby, v ktorej sa prevádzkuje živnosť; nie je ním priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti ani technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti.

  2. Nočný pokoj je čas od 22.00 hod. do 06.00 hod. Ide o časový úsek dňa vyhradený pre zabezpečenie zdravého a nerušeného nočného pokoja a odpočinku obyvateľov obce, a to najmä na ochranu pred obťažovaním obyvateľov hlukom, hlasným alebo hlasovým zvukovým prejavom, svetlom, vibráciami a pod. nad mieru primeranú pomerom.

  3. Hudobná produkcia je hudba určená na tanečnú zábavu, diskotéku, reprodukovaná technickým zariadením, živá hudba na počúvanie alebo koncertné vystúpenie, spev a pod.

  4. Akustická hudba je hudba, ktorá používa hudobné nástroje, ktoré...


Viac informácii sa dočítate v ponúkanej smernici.