Základná finančná kontrola s novelizáciou k právnemu stavu k 1.1.2019

Publikácia sa venuje výkonu základnej finančnej kontroly v praxi od roku 2017, a to po účinnosti zákona o finančnej kontrole a audite v nadväznosti na metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky a s ohľadom na novely zákona pre rok 2019.

Cena s DPH
51,60 €
Cena bez DPH
43,00 €
Rok vydania
2019
Počet strán
90
Formát
Word/PDF
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Základná finančná kontrola s novelizáciou k právnemu stavu k 1.1.2019

Publikácia sa venuje výkonu základnej finančnej kontroly v praxi od roku 2017, a to po účinnosti zákona o finančnej kontrole a audite v nadväznosti na metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky a s ohľadom na novely zákona pre rok 2019.

Zámerom publikácie je pomôcť zamestnancom zodpovedným za výkon základnej finančnej kontroly, ponúknuť im praktické vzory či upozorniť na nedostatky z aplikačnej praxe. Bližšie sa venujem formálnym a vecným náležitostiam výkonu základnej finančnej kontroly v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti a zriaďovateľov s ohľadom na prax aplikovanú do každodenného chodu subjektu verejnej správy.

V rámci písania publikácie sa autor zameral najmä na praktický charakter výkonu základnej finančnej kontroly. Poznatky čerpal z jeho kontrolnej a lektorskej činnosti. Publikácia obsahuje viacero vzorov a otázok, ktoré čitateľovi prezentujú aktuálny právny stav a spôsob výkonu základnej finančnej kontroly tak, aby jej výkon bol čo najmenej zaťažujúci.

Ukážka