Vzdelávanie (školenia, videoškolenia, konferencie) - oblasť verejná správa

Pravidelne organizujeme konferencie a školenia týkajúce sa najdôležitejších legislatívnych zmien z oblasti verejnej správy, ktorými vás prevedú uznávaní odborníci. Okrem toho ponúkame aj možnosť online vzdelávania prostredníctvom praktických videoškolení


 

Zobrazenie:
Zoradiť:
Stránky:

Majetok obce – jeho obstaranie, oceňovanie, odpisovanie, vyradenie a inventarizácia v roku 2024

V tomto webinári vám daňová poradkyňa a štatutárna audítorka Ing. Mgr. Hedviga Vadinová pomôže vyznať sa v pravidlách a postupoch účtovania pre správu majetku obce v roku 2024. Webinár vám poslúži ako praktický manuál k vymedzeniu dlhodobého majetku v obci, jeho oceneniu v účtovníctve, obstaraniu (kúpou, dotáciami, zámenou a pod.), zvereniu do správy, odpisovaniu a jeho vyradeniu. Špeciálne sa budeme venovať inventarizácii majetku. Povieme si, ako sa vyhnúť neúplnej alebo nepresnej inventarizácii majetku, čo vedie k stratám či nesprávnemu využitiu zdrojov.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
20. 3. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Mgr. Hedviga Vadinová

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Školský zákon 2024

Veľká novela školského zákona je v účinnosti už takmer pol roka. Aké sú jej najväčšie aplikačné problémy? Po roku vás opäť pozývame na konferenciu do Vysokých Tatier, kde nám zástupcovia Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, ako aj ďalší významní odborníci poskytnú návody, ako riešiť aktuálne rezonujúce problémy na školách. Zaoberať sa budeme dotáciami a financovaním škôl, šikanou, kurikulárnou reformou, vzdelávaním detí so ŠVVP i zamestnávaním pedagógov a odborných zamestnancov.

Forma produktu:
Konferencia
Miesto konania:
Vysoké Tatry, Grand hotel Permon****
Dátum konania:
4. – 5. júna 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

264 € s DPH 220 € bez DPH

Vyberte variant

Whistleblowing: Aplikačné problémy a príprava na nové povinnosti od roku 2024

Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, tzv. whistleblowing sa podstatne rozšíril v uplynulom roku 2023. Nové zmeny má však záujem zaviesť aj súčasná vláda. Tá však už pripravený návrh novely zákona stiahla a v súčasnosti ho do prepracúva. O aké zmeny pôjde? Ako aplikovať zákon po zmenách z roku 2023? A ako riešiť súčasné aplikačné problémy? Webinár je určený pre komerčnú aj verejnú sféru.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
26. 3. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Filip Petrinec, PhD.

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Zverejňovanie zmlúv, dodatkov a dohôd v Centrálnom registri zmlúv v roku 2024

Od roku 2023 zostávajú zverejnené zmluvy v Centrálnom registri zmlúv po dobu 10 rokov. Čo ďalšie sa mení? Ako správne zverejňovať dodatky, dohody, zmluvy a ich prílohy v roku 2024? Vo webinári vám prinášame praktický manuál, ktorým vás prevedie finančný kontrolór PhDr. Jozef Sýkora, MBA. Nájdete tu informácie, ktoré údaje nesmiete zverejniť, prípadne ich prekryť či úplne vymazať podľa GDPR a autorských práv. Pozrieme sa tiež na najčastejšie chyby, ktoré boli zistené a povieme si, ako ich opraviť.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
15. 3. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Interné smernice vo verejnej správe – ich tvorba, evidencia a kontrola v roku 2024

Aké interné akty má mať váš subjekt verejnej správy spracované v oblasti hospodárenia, účtovníctva, majetku a podobne? Odpoveď vám prinášame vo webinári priamo s finančným kontrolórom PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA. Vysvetlí vám, čo musíte interne zapracovať formou smernice, ako ich správne vypracovať aj evidovať. Upozorní vás, ktoré smernice požadujú kontroly či Najvyšší kontrolný úrad SR a aké chyby najčastejšie zistili. Ako pomôcku do praxe získate vzory jednotlivých smerníc.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
25. 3. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Zanedbávanie povinného predprimárneho vzdelávania a školskej dochádzky – ako postupovať

So záškoláctvom sa v praxi stretávame pravidelne. Ako má v takomto prípade postupovať riaditeľ, učiteľ, zákonný zástupca či regionálne úrady školskej správy? A čo v prípade, ak žiak plní povinnú školskú dochádzku mimo územia SR a dochádza k jej zanedbávaniu? Na tomto webinári vám PhDr. Marek Havrila vysvetlí, ako majú jednotlivé zainteresované subjekty postupovať v prípade, že dochádza k zanedbávaniu predprimárneho vzdelávania a školskej dochádzky.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
22. 3. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Marek Havrila PhD.

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Záverečný účet obce a vyššieho územného celku za rok 2023 (praktický návod)

Webinár s Ing. Ingrid Konečnou Veverkovou vám v praktických príkladoch prináša postup, ako zostaviť záverečný účet obce za rok 2023. Lektorkou je renomovaná odborníčka a predsedníčka Asociácie kontrolórov územnej samosprávy zároveň. Z úst kompetentnej osoby si tak vypočujete, aké atribúty musí záverečný účet spĺňať, ako vypočítať dlhovú službu obce, ako preveriť správnosť zostavenia návrhu alebo aj to, akým spôsobom vypočítať prebytok, resp. schodok rozpočtu a podobne.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
4. 3. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ingrid Konečná Veverková

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

EKONOMICKÉ MINIMUM: Možnosti využitia fondového financovania vo verejnej správe

Vítame vás na webinári, v ktorom vás predsedníčka Asociácie kontrolórov územnej samosprávy Ing. Ingrid Konečná Veverková oboznámi s významom tvorby mimorozpočtových fondov a ich efektívnym využitím v praxi. Bližšie si charakterizujeme špecifiká a spôsob využitia týchto fondov: peňažné fondy, rezervný fond, fond rozvoja bývania, fond prevádzky, opráv a údržby.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
18. 3. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ingrid Konečná Veverková

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Skončenie pracovného pomeru vo verejnej správe v roku 2024

Uvažujete nad prepustením zamestnanca? Na tomto webinári doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., zhrnie subjektom verejnej správy, za akých okolností môžu a nemôžu zamestnanca prepustiť, aký je rozdiel medzi dohodou a výpoveďou, ako predĺžiť skúšobnú dobu alebo dať naopak výpoveď počas tejto doby. Zaoberať sa budeme aj častým fenoménom, akým je panická úzkosť zamestnanca, ku ktorej zároveň poskytneme niekoľko odporúčaní, ako ju riešiť z pohľadu zamestnávateľa.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
14. 3. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Organizačné zmeny v obci a na školách počas roka 2024

Chcete zvládnuť organizačné zmeny s istotou a profesionálnym prístupom? Sledujte webinár s doc. JUDr. Jozefom Tekelim, PhD., a efektívne zvládajte výzvy, ktoré vás môžu v roku 2024 prinútiť k zmenám v organizácii na vašom pracovisku. Na webinári si vysvetlíme, ako efektívne spraviť rozhodnutie zamestnávateľa o zmene v organizácii, aké sú vaše povinnosti voči odborom a ako efektívne s nimi komunikovať, aké sú alternatívy, kompenzácie a právne postupy pri výpovedi z dôvodu nadbytočnosti zamestnancov i to, aké nároky má zamestnanec pri neplatnom skončení pracovného pomeru a ako má v takomto prípade postupovať zamestnávateľ.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
30. 4. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Dohody mimo pracovného pomeru v roku 2024

Na aké práce je možné dohody uzavrieť, v čom sú špecifické a aké sa platia odvody v roku 2024? Na tomto webinári vám Júlia Pšenková zhrnie, kde všade ste povinní dohodára registrovať, v akej výške sa platia sociálne a zdravotné odvody od 1. 1. 2024 a dokedy sú splatné, aké zvýhodnenia platia pre študentov a dôchodcov, ako vykonať zrážky pri dohodách a na aké stravné majú dohodári nárok.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
7. 3. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Júlia Pšenková

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Aktuálny stav dávky materská, rodičovská, rodičovský príspevok z pohľadu zamestnávateľa

Z pohľadu zamestnávateľa si na webinári s lektorkou Júliou Pšenkovou zrekapitulujeme zmenené pravidlá pre materskú dávku, rodičovskú dávku, otcovskú dávku i rodičovský príspevok. Vysvetlíme si, kto ich môže poberať a na ako dlho, kde všade poberateľa dávky ohlásiť a na akú dovolenku má nárok.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
21. 3. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Júlia Pšenková

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Povinnosti firiem a obcí v odpadovom hospodárstve v roku 2024

Čo je nové v odpadoch a aké zmeny môžeme očakávať v blízkej dobe? Aké sú aktuálne povinnosti firiem a aké obcí? Ako si poradiť s komunálnymi odpadmi? Toto sú hlavné témy, ktoré budeme rozoberať na webinári s Ing. Tomášom Schabjukom, ktorý už dlhé roky pomáha firmám a obciam v oblasti odpadov. Neváhajte sa preto pýtať na všetko, čo vás zaujíma.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
11. 3. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Tomáš Schabjuk

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Spracovanie smernice o inventarizácii majetku a záväzkov po novele zákona o účtovníctve

Ako po novele zákona o účtovníctve správne zostaviť internú smernicu? Čo všetko by mala smernica obsahovať a na čo netreba pri jej tvorbe zabudnúť? Poradí vám PhDr. Jozef Sýkora, MBA, ktorý už dlhé roky pôsobí ako kontrolór vo verejnej správe.

Rok vydania:
2021
Forma produktu:
Videoškolenie
Dĺžka:
49 minút
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

30 € s DPH 25 € bez DPH

Vyberte variant

Zrážky zo mzdy a exekučné zrážky – výpočty od 1. 1. 2022

Videoškolenie s RNDr. Jankou Motyčkovou vás s ohľadom na legislatívne zmeny účinné od 1. 1. 2022 krok po kroku prevedie celým procesom výpočtu zrážok zo mzdy a exekučných zrážok.

Rok vydania:
2021
Forma produktu:
Videoškolenie
Dĺžka:
80 minút
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
RNDr. Jana Motyčková

30 € s DPH 25 € bez DPH

Vyberte variant

Základná finančná kontrola pre rozpočtové a príspevkové organizácie

Finančný kontrolór PhDr. Jozef Sýkora, MBA, v tomto videoškolení prevádza rozpočtové a príspevkové organizácie základnou finančnou kontrolou.

Rok vydania:
2021
Forma produktu:
Videoškolenie
Dĺžka:
48 minút
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

30 € s DPH 25 € bez DPH

Vyberte variant

Na čo si dať pozor, ak čakáte kontrolu vo verejnej správe?

Videoškolenie s PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA (kontrolór vo verejnej správe), vám prináša praktický návod, ako v praxi zvládnuť kontrolu.

Rok vydania:
2021
Forma produktu:
Videoškolenie
Dĺžka:
57 minút
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

30 € s DPH 25 € bez DPH

Vyberte variant

Trestné a finančné následky konania štatutára a vedúceho zamestnanca

Videoškolenie mapuje najčastejšie trestné činy štatutárov/vedúcich zamestnancov, ktorým zároveň poskytuje praktický návod, ako postupovať pri trestnej zodpovednosti súvisiacej s pracovnoprávnymi vzťahmi, BOZP alebo GDPR. Spomenuté sú delikty, ako je napríklad neoprávnené podnikanie, nelegálne zamestnávanie, neoprávnené prepustenie zamestnanca či nevyplatenie mzdy.

Rok vydania:
2021
Forma produktu:
Videoškolenie
Dĺžka:
66 minút
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

36 € s DPH 30 € bez DPH

Vyberte variant

Interné smernice – aké sú povinné a ktoré treba mať spracované

Aké sú povinné interné smernice a ktoré treba mať spracované pre aktuálny právny stav v roku 2021?

Rok vydania:
2021
Forma produktu:
Videoškolenie
Dĺžka:
47 minút
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

30 € s DPH 25 € bez DPH

Vyberte variant

Pozemkové úpravy poľnohospodárskej a lesnej pôdy z právneho hľadiska

V úvode videoškolenia sa oboznámite so základnou charakteristikou a významom pozemkových úprav.
Vo videoškolení s JUDr. Marekom Maslákom, PhD., si nielen optikou legislatívy, ale najmä očami praxe predstavíme pravidlá, ktoré nám umožňujú vykonať pozemkové úpravy a postupne tak riešiť výraznú rozdrobenosť vlastníckeho práva k poľnohospodárskej a lesnej pôde v extravilánoch obcí.

Rok vydania:
2021
Forma produktu:
Videoškolenie
Dĺžka:
57 minút
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Marek Maslák, PhD.

30 € s DPH 25 € bez DPH

Vyberte variant

Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a VÚC

V prvej časti videoškolenia s JUDr. Marekom Maslákom, PhD., sa dozviete, na aké stavby a pozemky sa vzťahuje pôsobnosť zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky, aké sú spôsoby usporiadania vlastníctva k pozemkom pod stavbami, ako prebieha riešenie formou zámennej zmluvy, formou jednoduchých pozemkových úprav alebo formou zákonného vecného bremena v prospech obcí a VÚC k pozemkom.

Rok vydania:
2021
Forma produktu:
Videoškolenie
Dĺžka:
51 minút
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Marek Maslák, PhD.

30 € s DPH 25 € bez DPH

Vyberte variant
Stránky: