Balík: Dobrý starosta

Príručka pre dobrého starostu, Praktické komentáre pre mestá a obce

Cena s DPH
28,42 €
Cena bez DPH
25,84 €
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Eurokódex, s. r. o.
+ -

Balík: Dobrý starosta

Príručka pre dobrého starostu, Praktické komentáre pre mestá a obce
Príručka pre dobrého starostu je určená predovšetkým starostom obcí, ktorí boli prvýkrát zvolení do funkcie.Náš príspevok sa neobmedzuje len na novozvolených starostov, ale aj na starostov, ktorí sú vo funkcii už dlhšie, keďže na jednom mieste nájdu rámcový a prierezový prehľad toho, čo by mali pri výkone svojej funkcie poznať. Táto publikácia môže taktiež rovnako dobre poslúžiť aj poslancom obecných zastupiteľstiev a pracovníkom obecných úradov.

EUROKÓDEX - Praktické komentáre, ktorá vám môže pomôcť ľahšie sa zorientovať v spleti zákonov a paragrafov. Podľa právneho stavu k 1.1.2015.
Vybrali sme pre vás tie zákony, ktoré sú dôležité pre fungovanie miest a obcí v súlade s právnym poriadkom. Komentáre a výklady k jednotlivým paragrafom sú napísané rukou tých, ktorí sa venujú priamej aplikácii zákona do praxe.
Publikácia je vytvorená v takom duchu, aby sa stala nepostrádateľným nástrojom, pomocníkom pre výkon vašej funkcie, na poste primátora, starostu, prípadne poslanca zastupiteľstva mesta či obce.