Smernica o zaradení a ocenení dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Postup pri zaraďovaní a oceňovaní dlhodobého hmotného a nehmotného majetku zvykne bývať súčasťou smernice o vedení účtovníctva alebo smernice, ktorá oblasť účtovníctva a majetkovej evidencie upravuje.

Cena s DPH
10,20 €
Cena bez DPH
8,50 €
Rok vydania
2017
Formát
Microsoft Word
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Ingrid Konečná Veverková
+ -

Smernica o zaradení a ocenení dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Postup pri zaraďovaní a oceňovaní dlhodobého hmotného a nehmotného majetku zvykne bývať súčasťou smernice o vedení účtovníctva alebo smernice, ktorá oblasť účtovníctva a majetkovej evidencie upravuje.
V aplikačnej praxi je ale častým javom, že si účtovná jednotka vypracuje samostatnú smernicu o zaradení dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a jeho ocenení. Odporúčame, aby smernicu o zaradení dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a jeho ocenení vypracovala každá účtovná jednotka, ktorá vlastní alebo má vo svojej správe dlhodobý nehmotný majetok a hmotný majetok. Táto smernica by mala byť súčasťou systému finančného riadenia účtovnej jednotky a mala by byť vypracovaná na konkrétne podmienky účtovnej jednotky. Povinnosťou by mala byť jej pravidelná aktualizácia zo strany zodpovedných zamestnancov.