Smernice o evidencii a zaradení a ocenení dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Smernicu o evidencii dlhodobého hmotného a nehmotného majetku by mala mať vypracovanú každá účtovná jednotka, ktorá vlastní alebo má vo svojej správe dlhodobý nehmotný majetok a hmotný majetok.

Cena s DPH
11,40 €
Cena bez DPH
9,50 €
Rok vydania
2017
Formát
Microsoft Word
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Ingrid Konečná Veverková
+ -

Smernice o evidencii a zaradení a ocenení dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Smernicu o evidencii dlhodobého hmotného a nehmotného majetku by mala mať vypracovanú každá účtovná jednotka, ktorá vlastní alebo má vo svojej správe dlhodobý nehmotný majetok a hmotný majetok.
Postup pri zaraďovaní a oceňovaní dlhodobého hmotného a nehmotného majetku zvykne bývať súčasťou smernice o vedení účtovníctva alebo smernice, ktorá oblasť účtovníctva a majetkovej evidencie upravuje. V aplikačnej praxi je ale častým javom, že si účtovná jednotka vypracuje samostatnú smernicu o zaradení dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a jeho ocenení.
Smernica o evidencii dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a smernica o zaradení a ocenení dlhodobého hmotného a nehmotného majetku by mala byť súčasťou systému finančného riadenia účtovnej jednotky a mala by byť vypracovaná na konkrétne podmienky účtovnej jednotky.