Všeobecne záväzné nariadenia obcí/miest týkajúce sa miestnych daní

Uvedené Všeobecne záväzné nariadenia obcí/miest týkajúce sa miestnych daní je skvelou pomôckou pre všetkých pracovníkov verejnej správy.

Cena s DPH
6,99 €
Cena bez DPH
5,83 €
Rok vydania
2018
Počet strán
14
Formát
Word
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Všeobecne záväzné nariadenia obcí/miest týkajúce sa miestnych daní

Uvedené Všeobecne záväzné nariadenia obcí/miest týkajúce sa miestnych daní je skvelou pomôckou pre všetkých pracovníkov verejnej správy.
Vo Všeobecne záväznom nariadení nájdete návrhy rozdelené do piatich oblastí:
  1. NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie č. ...... /2018 - 2019 obce/mesta ......... o miestnej dani z nehnuteľností na území obce/mesta ......
  2. NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie č. ...... /2018 - 2019 obce/mesta ......... o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  3. NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie č. ...... /2018 - 2019 obce/mesta ......... o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území obce/mesta ......
  4. NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie č. ...... /2018 - 2019 obce/mesta ......... o miestnej dani za psa chovaného na území obce/mesta ......
  5. NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie č. ...... /2018 - 2019 obce/mesta ......... o miestnej dani za predajné automaty ......