• Úvod >>
  • Úplne znenia zákonov

Úplne znenia zákonov

Zobrazenie:
Zoradiť:

Forma produktu Všetko

Autor Všetko

Stránky:

Úplné znenia zákonov (ÚZZ)

Úplné znenia zákonov prinášajú dôležité právne predpisy a úplné znenia novelizovaných právnych predpisov, v ktorých sú zapracované všetky zmeny a doplnenia pôvodného predpisu. Sú spracované najprehľadnejším spôsobom na trhu.

Formát:
A5
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

119,87 € s DPH 99,89 € bez DPH

Vyberte variant

Trestný zákon, Trestný poriadok (2016)

podľa právneho stavu k 28. 1. 2016 (Úplne znenia zákonov 7/2016)

Rok vydania:
2016
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

14,50 € s DPH 12,09 € bez DPH

+ -

Občiansky súdny poriadok (2016)

podľa právneho stavu k 27. 1. 2016 (Úplne znenia zákonov 8/2016)

Rok vydania:
2016
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

5,88 € s DPH 4,90 € bez DPH

+ -

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, Zákon o slobodnom prístupe k informáciám (2016)

podľa právneho stavu k 29. 1. 2016 (Úplne znenia zákonov 9/2016)

Rok vydania:
2016
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

3,43 € s DPH 2,86 € bez DPH

+ -

Zákon o pomoci v hmotnej núdzi, Zákon o sociálnych službách (2016)

podľa právneho stavu k 29. 1. 2016 (Úplne znenia zákonov 6/2016)

Rok vydania:
2016
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

7,05 € s DPH 5,88 € bez DPH

+ -

Zákon o službách zamestnanosti, Zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa (2016)

podľa právneho stavu k 21. 1. 2016 (Úplne znenia zákonov 5/2016)

Rok vydania:
2016
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

6,61 € s DPH 5,51 € bez DPH

+ -

Zákonník práce (2016)

podľa právneho stavu k 19. 1. 2016 (Úplne znenia zákonov 4/2016)

Rok vydania:
2016
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

6,36 € s DPH 5,30 € bez DPH

+ -

Zákon o sociálnom poistení, Zákon o zdravotnom poistení (2016)

podľa právneho stavu k 20. 1. 2016 (Úplne znenia zákonov 3/2016)

Rok vydania:
2016
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

13,59 € s DPH 11,32 € bez DPH

+ -

Zákon o dani z príjmov (2016)

podľa právneho stavu k 18. 1. 2016 (Úplne znenia zákonov 2/2016)

Rok vydania:
2016
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

7,44 € s DPH 6,20 € bez DPH

+ -

Zákon o účtovníctve, Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve, Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve, Opatrenia na zostavenie účtovnej závierky (2016)

podľa právneho stavu k 11. 1. 2016 (Úplne znenia zákonov 1/2016)

Rok vydania:
2016
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

10,47 € s DPH 8,72 € bez DPH

+ -

Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, Zákon o spotrebnej dani z tabakových nápojov

podľa právneho stavu k 4. 11. 2015 (Úplne znenia zákonov 37/2015)

Rok vydania:
2015
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

7,50 € s DPH 6,25 € bez DPH

+ -

Zákon o dani z príjmov, Zákon o dani z pridanej hodnoty (2015)

podľa právneho stavu k 5. 11. 2015 (Úplne znenia zákonov 36/2015)

Rok vydania:
2015
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

10,87 € s DPH 9,06 € bez DPH

+ -

Zákon o verejnom obstarávaní (2015)

podľa právneho stavu k 6. 11. 2015 (Úplne znenia zákonov 35/2015)

Rok vydania:
2015
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

6,14 € s DPH 5,11 € bez DPH

+ -

Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch (2015)

podľa právneho stavu k 2.9.2015 (Úplne znenia zákonov 34/2015)

Rok vydania:
2015
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

8,18 € s DPH 6,82 € bez DPH

+ -

Autorský zákon (2015)

podľa právneho stavu k 8.9.2015 (Úplne znenia zákonov 33/2015)

Rok vydania:
2015
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

3,41 € s DPH 2,84 € bez DPH

+ -

Civilný mimosporový poriadok (2015)

- podľa právneho stavu k 27. 8. 2015 (Úplne znenia zákonov 28/2015)

Rok vydania:
2015
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

2,56 € s DPH 2,13 € bez DPH

+ -

Zákon o účtovníctve, Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice (2015)

- podľa právneho stavu k 26. 6. 2015 (Úplne znenia zákonov 24/2015)

Rok vydania:
2015
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

5,11 € s DPH 4,26 € bez DPH

+ -

Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele (2015)

- podľa právneho stavu k 25. 6. 2015 (Úplne znenia zákonov 25/2015)

Rok vydania:
2015
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

4,05 € s DPH 3,37 € bez DPH

+ -

Správny súdny poriadok (2015)

podľa právneho stavu k 27.8.2015 (Úplne znenia zákonov 29/2015)

Rok vydania:
2015
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

4,05 € s DPH 3,37 € bez DPH

+ -

Zákon o rodine (2015)

Podľa právneho stavu k 21. 8. 2015 (Úplne znenia zákonov 32/2015)

Rok vydania:
2015
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

1,92 € s DPH 1,60 € bez DPH

+ -

Zákon o obecnom zriadení, Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (2015)

podľa právneho stavu k 27.8.2015 (Úplne znenia zákonov 31/2015)

Rok vydania:
2015
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Peter Fischer

5,11 € s DPH 4,26 € bez DPH

+ -
Stránky: