• Úvod >>
  • Úplne znenia zákonov

Úplne znenia zákonov

Zobrazenie:
Zoradiť:

Forma produktu Všetko

Vydavateľstvo Všetko

Autor Všetko

Stránky:
Úplné znenia zákonov (ÚZZ)

Úplné znenia zákonov (ÚZZ)

Uvedená cena je za 1. preddavok. Úplné znenia zákonov prinášajú dôležité právne predpisy a úplné znenia novelizovaných právnych predpisov, ktoré sú spracované najprehľadnejším spôsobom na trhu.

Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

119,87 € s DPH

Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch (2015)

Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch (2015)

podľa právneho stavu k 2.9.2015 (Úplne znenia zákonov 34/2015) Planovaná dostupnosť : prvá polovica októbra

Rok vydania:
2015
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

6,65 € s DPH

Autorský zákon (2015)

Autorský zákon (2015)

podľa právneho stavu k 8.9.2015 (Úplne znenia zákonov 33/2015) Planovaná dostupnosť : prvá polovica októbra

Rok vydania:
2015
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

2,22 € s DPH

Civilný mimosporový poriadok (2015)

Civilný mimosporový poriadok (2015)

- podľa právneho stavu k 27. 8. 2015 (Úplne znenia zákonov 28/2015) Planovaná dostupnosť : prvá polovica októbra

Rok vydania:
2015
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

1,66 € s DPH

Zákon o účtovníctve, Zákon o používaní  elektronickej registračnej pokladnice (2015)

Zákon o účtovníctve, Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice (2015)

- podľa právneho stavu k 26. 6. 2015 (Úplne znenia zákonov 24/2015)

Rok vydania:
2015
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

3,32 € s DPH

-+
Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele (2015)

Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele (2015)

- podľa právneho stavu k 25. 6. 2015 (Úplne znenia zákonov 25/2015)

Rok vydania:
2015
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

2,63 € s DPH

-+
Civilný sporový poriadok (2015)

Civilný sporový poriadok (2015)

- podľa právneho stavu k 27. 8. 2015 (Úplne znenia zákonov 27/2015) Planovaná dostupnosť : prvá polovica októbra

Rok vydania:
2015
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

2,35 € s DPH

Správny súdny poriadok (2015)

Správny súdny poriadok (2015)

podľa právneho stavu k 27.8.2015 (Úplne znenia zákonov 29/2015) Planovaná dostupnosť : prvá polovica októbra

Rok vydania:
2015
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

2,63 € s DPH

Zákon o rodine (2015)

Zákon o rodine (2015)

Podľa právneho stavu k 21. 8. 2015 (Úplne znenia zákonov 32/2015) Planovaná dostupnosť : prvá polovica októbra

Rok vydania:
2015
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

1,25 € s DPH

Zákon o obecnom zriadení, Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (2015)

Zákon o obecnom zriadení, Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (2015)

podľa právneho stavu k 27.8.2015 (Úplne znenia zákonov 31/2015) Planovaná dostupnosť : prvá polovica októbra

Rok vydania:
2015
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Peter Fischer

3,32 € s DPH

Trestný zákon, Trestný poriadok (2015)

Trestný zákon, Trestný poriadok (2015)

podľa právneho stavu k 1.9.2015 (Úplne znenia zákonov 30/2015) Planovaná dostupnosť : prvá polovica októbra

Rok vydania:
2015
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

10,53 € s DPH

Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) (2015)
Akcia Zľava 10,0%

Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) (2015)

Podľa právneho stavu k 18. 12. 2014 (Úplne znenia zákonov 1/2015)

Rok vydania:
2015
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

3,05 € 2,74 € s DPH

-+
Zákon o správnych poplatkoch (2015)
Akcia Zľava 10,0%

Zákon o správnych poplatkoch (2015)

podľa právneho stavu k 20.1.2015 (Úplne znenia zákonov 5/2015)

Rok vydania:
2015
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

4,43 € 3,99 € s DPH

-+
Zákon o starobnom dôchodkovom sporení, Zákon o životnom minime

Zákon o starobnom dôchodkovom sporení, Zákon o životnom minime

Podľa právneho stavu k 8.7.2014 (Úplné znenia zákonov 18/2014)

Rok vydania:
2014
Formát:
A5
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

4,62 € s DPH

-+
Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Zákon o ochrane pred požiarmi, Zákon o inšpekcii práce (2015)

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Zákon o ochrane pred požiarmi, Zákon o inšpekcii práce (2015)

podľa právneho stavu k 23.6.2015 (Úplne znenia zákonov 23/2015)

Rok vydania:
2015
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

3,88 € s DPH

-+
Zákon o sociálnom poistení (2015)

Zákon o sociálnom poistení (2015)

- podľa právneho stavu k 1. 7. 2015 (Úplne znenia zákonov 26/2015)

Rok vydania:
2015
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

8,03 € s DPH

-+
Trestný zákon, Trestný poriadok (2015)

Trestný zákon, Trestný poriadok (2015)

podľa právneho stavu k 1.5.2015 (Úplne znenia zákonov 20/2015)

Rok vydania:
2015
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

10,39 € s DPH

-+
Obchodný zákonník, Zákon o obchodnom  registri, Zákon o konkurze  a reštrukturalizácii (2015)

Obchodný zákonník, Zákon o obchodnom registri, Zákon o konkurze a reštrukturalizácii (2015)

podľa právneho stavu k 4.6.2015 (Úplne znenia zákonov 22/2015)

Rok vydania:
2015
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

10,11 € s DPH

-+
Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), Zákon o odpadoch (2015)
Akcia Zľava 10,0%

Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), Zákon o odpadoch (2015)

podľa právneho stavu k 16.1.2015 (Úplne znenia zákonov 6/2015)

Rok vydania:
2015
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

2,49 € 2,24 € s DPH

-+
Zákon o výchove a vzdelaní (školský zákon) (2015)
Akcia Zľava 10,0%

Zákon o výchove a vzdelaní (školský zákon) (2015)

podľa právneho stavu k 22.1.2015 (Úplne znenia zákonov 7/2015)

Rok vydania:
2015
Formát:
A5
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

3,32 € 2,99 € s DPH

-+
Stránky: