• Úvod >>
  • Úplne znenia zákonov

Úplne znenia zákonov

Zobrazenie:
Zoradiť:

Forma produktu Všetko

Autor Všetko

Stránky:

Úplné znenia zákonov (ÚZZ)

Úplné znenia zákonov prinášajú dôležité právne predpisy a úplné znenia novelizovaných právnych predpisov, v ktorých sú zapracované všetky zmeny a doplnenia pôvodného predpisu. Sú spracované najprehľadnejším spôsobom na trhu.

Formát:
A5
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

119,87 € s DPH 99,89 € bez DPH

Vyberte variant

Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, Zákon o spotrebnej dani z tabakových nápojov

podľa právneho stavu k 4. 11. 2015 (Úplne znenia zákonov 37/2015)

Rok vydania:
2015
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

7,50 € s DPH 6,25 € bez DPH

+ -

Zákon o dani z príjmov, Zákon o dani z pridanej hodnoty (2015)

podľa právneho stavu k 5. 11. 2015 (Úplne znenia zákonov 36/2015)

Rok vydania:
2015
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

10,87 € s DPH 9,06 € bez DPH

+ -

Zákon o verejnom obstarávaní (2015)

podľa právneho stavu k 6. 11. 2015 (Úplne znenia zákonov 35/2015)

Rok vydania:
2015
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

6,14 € s DPH 5,11 € bez DPH

+ -

Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch (2015)

podľa právneho stavu k 2.9.2015 (Úplne znenia zákonov 34/2015)

Rok vydania:
2015
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

8,18 € s DPH 6,82 € bez DPH

+ -

Autorský zákon (2015)

podľa právneho stavu k 8.9.2015 (Úplne znenia zákonov 33/2015)

Rok vydania:
2015
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

3,41 € s DPH 2,84 € bez DPH

+ -

Civilný mimosporový poriadok (2015)

- podľa právneho stavu k 27. 8. 2015 (Úplne znenia zákonov 28/2015)

Rok vydania:
2015
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

2,56 € s DPH 2,13 € bez DPH

+ -

Zákon o účtovníctve, Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice (2015)

- podľa právneho stavu k 26. 6. 2015 (Úplne znenia zákonov 24/2015)

Rok vydania:
2015
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

5,11 € s DPH 4,26 € bez DPH

+ -

Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele (2015)

- podľa právneho stavu k 25. 6. 2015 (Úplne znenia zákonov 25/2015)

Rok vydania:
2015
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

4,05 € s DPH 3,37 € bez DPH

+ -

Civilný sporový poriadok (2015)

- podľa právneho stavu k 27. 8. 2015 (Úplne znenia zákonov 27/2015)

Rok vydania:
2015
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

3,62 € s DPH 3,02 € bez DPH

+ -

Správny súdny poriadok (2015)

podľa právneho stavu k 27.8.2015 (Úplne znenia zákonov 29/2015)

Rok vydania:
2015
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

4,05 € s DPH 3,37 € bez DPH

+ -

Zákon o rodine (2015)

Podľa právneho stavu k 21. 8. 2015 (Úplne znenia zákonov 32/2015)

Rok vydania:
2015
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

1,92 € s DPH 1,60 € bez DPH

+ -

Zákon o obecnom zriadení, Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (2015)

podľa právneho stavu k 27.8.2015 (Úplne znenia zákonov 31/2015)

Rok vydania:
2015
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Peter Fischer

5,11 € s DPH 4,26 € bez DPH

+ -

Trestný zákon, Trestný poriadok (2015)

podľa právneho stavu k 1.9.2015 (Úplne znenia zákonov 30/2015)

Rok vydania:
2015
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

12,15 € s DPH 10,12 € bez DPH

+ -

Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) (2015)

Podľa právneho stavu k 18. 12. 2014 (Úplne znenia zákonov 1/2015)

Rok vydania:
2015
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

4,69 € 4,22 € s DPH 3,91 € 3,52 € bez DPH

+ -

Zákon o správnych poplatkoch (2015)

podľa právneho stavu k 20.1.2015 (Úplne znenia zákonov 5/2015)

Rok vydania:
2015
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

6,82 € 6,14 € s DPH 5,68 € 5,11 € bez DPH

+ -

Zákon o starobnom dôchodkovom sporení, Zákon o životnom minime

Podľa právneho stavu k 8.7.2014 (Úplné znenia zákonov 18/2014)

Rok vydania:
2014
Formát:
A5
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

7,10 € s DPH 5,92 € bez DPH

+ -

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Zákon o ochrane pred požiarmi, Zákon o inšpekcii práce (2015)

podľa právneho stavu k 23.6.2015 (Úplne znenia zákonov 23/2015)

Rok vydania:
2015
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

5,97 € s DPH 4,97 € bez DPH

+ -

Zákon o sociálnom poistení (2015)

- podľa právneho stavu k 1. 7. 2015 (Úplne znenia zákonov 26/2015)

Rok vydania:
2015
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

9,89 € s DPH 8,24 € bez DPH

+ -

Trestný zákon, Trestný poriadok (2015)

podľa právneho stavu k 1.5.2015 (Úplne znenia zákonov 20/2015)

Rok vydania:
2015
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

11,99 € s DPH 9,99 € bez DPH

+ -

Obchodný zákonník, Zákon o obchodnom registri, Zákon o konkurze a reštrukturalizácii (2015)

podľa právneho stavu k 4.6.2015 (Úplne znenia zákonov 22/2015)

Rok vydania:
2015
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

11,67 € s DPH 9,72 € bez DPH

+ -
Stránky: