• Úvod >>
  • Úplne znenia zákonov

Úplne znenia zákonov

Zobrazenie:
Zoradiť:

Forma produktu Všetko

Vydavateľstvo Všetko

Stránky:
Úplné znenia - PREDPLATNÉ 2016

Úplné znenia - PREDPLATNÉ 2016

Uvedená cena je za 1. preddavok.
Úplné znenia zákonov prinášajú dôležité právne predpisy a úplné znenia novelizovaných právnych predpisov (zákonov, vyhlášok, opatrení, nariadení), ktoré sú spracované najprehľadnejším spôsobom na trhu.

Rok vydania:
2015 - 2016
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

119,87 € s DPH

-+
Úplné znenia - PREDPLATNÉ 2015

Úplné znenia - PREDPLATNÉ 2015

Uvedená cena je za 1. preddavok.
Úplné znenia zákonov prinášajú dôležité právne predpisy a úplné znenia novelizovaných právnych predpisov (zákonov, vyhlášok, opatrení, nariadení), ktoré sú spracované najprehľadnejším spôsobom na trhu.

Rok vydania:
2014-2015
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

108,97 € s DPH

-+
Vybrané Úplné znenia - PREDPLATNÉ 2015

Vybrané Úplné znenia - PREDPLATNÉ 2015

Vybrané úplne znenia - dôležité právne predpisy a úplné znenia novelizovaných právnych predpisov (zákonov, vyhlášok, opatrení, nariadení).

Rok vydania:
2014-2015
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

68,44 € s DPH

-+
Vybrané Úplné znenia - PREDPLATNÉ 2016

Vybrané Úplné znenia - PREDPLATNÉ 2016

Vybrané úplne znenia - dôležité právne predpisy a úplné znenia novelizovaných právnych predpisov (zákonov, vyhlášok, opatrení, nariadení).

Rok vydania:
2015 - 2016
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

75,28 € s DPH

-+
Úplné znenia - oblasť Dane, poplatky a účtovníctvo 2015

Úplné znenia - oblasť Dane, poplatky a účtovníctvo 2015

Úplné znenia zákonov oblasť Dane, poplatky a účtovníctvo prinášajú dôležité právne predpisy a úplné znenia novelizovaných právnych predpisov (zákonov, vyhlášok, opatrení, nariadení) z oblastí daní a účtovníctva, ktoré sú spracované najprehľadnejším spôsobom na trhu.

Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

45,01 € s DPH

-+
Úplné znenia - oblasť Obchodné právo, občianske právo a trestné právo 2015

Úplné znenia - oblasť Obchodné právo, občianske právo a trestné právo 2015

Úplné znenia zákonov oblasť Obchodné právo, občianske právo a trestné právo prinášajú dôležité právne predpisy a úplné znenia novelizovaných právnych predpisov (zákonov, vyhlášok, opatrení, nariadení) z oblastí obchodného, občianskeho a trestného práva, ktoré sú spracované najprehľadnejším spôsobom na trhu.

Rok vydania:
2014-2015
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

41,82 € s DPH

-+
Úplné znenia - oblasť Štátna správa a samospráva 2015

Úplné znenia - oblasť Štátna správa a samospráva 2015

Úplné znenia zákonov oblasť Štátna správa a samospráva prinášajú dôležité právne predpisy a úplné znenia novelizovaných právnych predpisov (zákonov, vyhlášok, opatrení, nariadení), ktoré sú spracované najprehľadnejším spôsobom na trhu.

Rok vydania:
2014-2015
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

39,48 € s DPH

-+
Úplné znenia - oblasť Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia 2015

Úplné znenia - oblasť Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia 2015

Úplné znenia zákonov oblasť Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia prinášajú dôležité právne predpisy a úplné znenia novelizovaných právnych predpisov (zákonov, vyhlášok, opatrení, nariadení), ktoré sú spracované najprehľadnejším spôsobom na trhu.

Rok vydania:
2014-2015
Formát:
A5
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

45,01 € s DPH

-+
Úplné znenia - oblasť Štátna správa a samospráva 2016

Úplné znenia - oblasť Štátna správa a samospráva 2016

Úplné znenia zákonov oblasť Štátna správa a samospráva prinášajú dôležité právne predpisy a úplné znenia novelizovaných právnych predpisov (zákonov, vyhlášok, opatrení, nariadení), ktoré sú spracované najprehľadnejším spôsobom na trhu.

Rok vydania:
2015 - 2016
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

39,48 € s DPH

-+
Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) (2015)
Akcia Zľava 10,0%

Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) (2015)

Podľa právneho stavu k 18. 12. 2014 (Úplne znenia zákonov 1/2015)

Rok vydania:
2015
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

2,34 € 2,11 € s DPH

-+
Úplné znenia - oblasť Dane, poplatky a účtovníctvo 2016

Úplné znenia - oblasť Dane, poplatky a účtovníctvo 2016

Úplné znenia zákonov oblasť Dane, poplatky a účtovníctvo prinášajú dôležité právne predpisy a úplné znenia novelizovaných právnych predpisov (zákonov, vyhlášok, opatrení, nariadení) z oblastí daní a účtovníctva, ktoré sú spracované najprehľadnejším spôsobom na trhu.

Rok vydania:
2015 - 2016
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

45,01 € s DPH

-+
Úplné znenia - oblasť Obchodné právo, občianske právo a trestné právo 2016

Úplné znenia - oblasť Obchodné právo, občianske právo a trestné právo 2016

Úplné znenia zákonov oblasť Obchodné právo, občianske právo a trestné právo prinášajú dôležité právne predpisy a úplné znenia novelizovaných právnych predpisov (zákonov, vyhlášok, opatrení, nariadení) z oblastí obchodného, občianskeho a trestného práva, ktoré sú spracované najprehľadnejším spôsobom na trhu.

Rok vydania:
2015 - 2016
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

41,82 € s DPH

-+
Úplné znenia - oblasť Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia 2016

Úplné znenia - oblasť Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia 2016

Úplné znenia zákonov oblasť Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia prinášajú dôležité právne predpisy a úplné znenia novelizovaných právnych predpisov (zákonov, vyhlášok, opatrení, nariadení), ktoré sú spracované najprehľadnejším spôsobom na trhu.

Rok vydania:
2015 - 2016
Formát:
A5
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

45,01 € s DPH

-+
Zákon o účtovníctve, Postupy účtovania v JÚ, PÚ, Opatrenia na zostavenie účtovnej závierky (2015) v PDF

Zákon o účtovníctve, Postupy účtovania v JÚ, PÚ, Opatrenia na zostavenie účtovnej závierky (2015) v PDF

podľa právneho stavu k 7.1.2015 (Úplne znenia zákonov 2/2015)

Rok vydania:
2015
Počet strán:
360
Formát:
PDF
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

5,88 € s DPH

-+
Zákon o správnych poplatkoch (2015)
Akcia Zľava 10,0%

Zákon o správnych poplatkoch (2015)

podľa právneho stavu k 20.1.2015 (Úplne znenia zákonov 5/2015)

Rok vydania:
2015
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

3,41 € 3,07 € s DPH

-+
Zákon o starobnom dôchodkovom sporení, Zákon o životnom minime

Zákon o starobnom dôchodkovom sporení, Zákon o životnom minime

Podľa právneho stavu k 8.7.2014 (Úplné znenia zákonov 18/2014)

Rok vydania:
2014
Formát:
A5
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

5,23 € s DPH

-+
Občiansky súdny poriadok (2015) v PDF

Občiansky súdny poriadok (2015) v PDF

podľa právneho stavu k 14.1.2015 (Úplne znenia zákonov 4/2015)

Rok vydania:
2015
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

1,88 € s DPH

-+
Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Zákon o ochrane pred požiarmi, Zákon o inšpekcii práce (2015)

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Zákon o ochrane pred požiarmi, Zákon o inšpekcii práce (2015)

podľa právneho stavu k 23.6.2015 (Úplne znenia zákonov 23/2015)

Rok vydania:
2015
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

2,98 € s DPH

-+
Zákon o výchove a vzdelaní (školský zákon) (2015)
Akcia Zľava 10,0%

Zákon o výchove a vzdelaní (školský zákon) (2015)

podľa právneho stavu k 22.1.2015 (Úplne znenia zákonov 7/2015)

Rok vydania:
2015
Formát:
A5
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

2,56 € 2,30 € s DPH

-+
Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), Zákon o odpadoch (2015)
Akcia Zľava 10,0%

Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), Zákon o odpadoch (2015)

podľa právneho stavu k 16.1.2015 (Úplne znenia zákonov 6/2015)

Rok vydania:
2015
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

1,92 € 1,73 € s DPH

-+
Stránky: