Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme

podľa právneho stavu k 10. 6. 2019 (Úplné znenia zákonov 23/2019).

Cena s DPH
2,95 €
Cena bez DPH
2,46 €
Rok vydania
2019
Počet strán
40
Formát
A5
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme

podľa právneho stavu k 10. 6. 2019 (Úplné znenia zákonov 23/2019).

Úplné znenie zákona
č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme


Po zmene zákonom č. 138/2019 Z. z.:

  • Úpravou je zabezpečený súlad systémových zmien v oblasti výkonu pracovnej činnosti, systému profesijného rozvoja a systému odmeňovania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Úpravou § 5a je zabezpečený nárok školských špeciálnych pedagógov ako novej kategórie pedagogických zamestnancov na zaradenie do druhej pracovnej triedy.
  • Úprava § 14 a vloženie nového ustanovenia § 14e reaguje na zrušenie kreditového systému a predstavuje konkrétny spôsob finančnej stimulácie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov k profesijnému rozvoju v súlade so spoločenskými potrebami, ktorými sú zvýšenie miery odbornosti výchovy a vzdelávania, profesionalizácia výkonu všetkých špecializovaných činností a tiež inovácia vo výchove a vzdelávaní. Ustanovenie doby vyplácania príplatku za profesijný rozvoj, obmedzenia kumulácie príplatku za absolvované inovačné vzdelávanie a zákaz vyplácania príplatku v prípade nespĺňania kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti predstavuje ďalší systémový nástroj pre neustály profesijný rozvoj. Úpravami sa vytvára právny rámec pre efektívny a spoločensky žiaduci profesijný rozvoj. Ďalej sa upravuje prechod z predchádzajúceho právneho stavu do nového právneho stavu a zabezpečenie právnej istoty vo veciach vyplácania kreditových príplatkov podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019.