Zákon o službách zamestnanosti (2018)

Akcia -74%

podľa právneho stavu k 29. 7. 2018 (Úplné znenia zákonov 29/2018).

Ušetríte
74% = 4,78 €
Cena s DPH
6,46 € 1,68 €
Cena bez DPH
5,38 € 1,40 €
Rok vydania
2018
Počet strán
124
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o službách zamestnanosti (2018)

podľa právneho stavu k 29. 7. 2018 (Úplné znenia zákonov 29/2018).
Úplné znenie zákona
č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti

Po zmene zákonom č. 177/2018 Z. z.:
  • Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) zavádza povinnosť pre orgány verejnej moci získavať a používať pri svojej úradnej činnosti údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a zároveň oslobodzuje fyzické osoby a právnické osoby od povinnosti predkladať najčastejšie požadované výpisy z registrov pri najčastejších životných situáciách, v ktorých dochádza ku komunikácii občanov so štátom. Ide o výpis z listu vlastníctva, výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra a výpisy a odpisy z registra trestov.
  • Prehľadná a komplexná úprava ustanovenia v prípade dokazovania bezúhonnosti upravuje postup
    pri jej preukazovaní tak, že právnická osoba alebo fyzická osoba poskytuje iba údaje potrebné na získanie výpisov z dotknutých registrov a postup, akým ústredie tieto skutočnosti získava.