Zákon o sociálnych službách (2017)

podľa právneho stavu k 1. 3. 2017 (Úplne znenia zákonov 6/2017)

Cena s DPH
1,64 €
Cena bez DPH
1,37 €
Rok vydania
2017
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o sociálnych službách (2017)

podľa právneho stavu k 1. 3. 2017 (Úplne znenia zákonov 6/2017)
Úplné znenie zákona
č. 448/2008 Z. z.
O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Po zmene zákonom č. 91/2016 Z. z.:

 • novela zákona stanovuje fyzickej osobe, ktorá žiada o zápis do registra poskytovateľov sociálnych
  služieb či udelenie akreditácie na odbornú činnosť, povinnosť dokladovať svoju bezúhonnosť.


Po zmene zákonom č. 40/2017 Z. z.:
 • v rámci právnej úpravy sociálnych služieb sa novo vymedzuje zameranie sociálnych služieb na zosúlaďovanie
  rodinného života a pracovného života,
 • starostlivosť o deti sa bude regulovať v systéme sociálnych služieb po novom, v záujme ochrany
  dieťaťa sa sprísňujú podmienky s cieľom zabezpečiť kvalitu poskytovanej starostlivosti a sprísňuje sa
  dohľad nad jej poskytovaním zo strany príslušných orgánov,
 • novela tiež prináša novo ustanovenú povinnosť pre poskytovateľov sociálnej služby v dennom stacionári
  dodržiavať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného svojho zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov.Predpokladaný termín vydania: 11.kalendárny týždeň