Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja a alkoholických nápojov

Akcia -10%

podľa právneho stavu k 25. 1. 2019 (Úplné znenia zákonov 5/2019).

Ušetríte
10% = 1,13 €
Cena s DPH
11,35 € 10,22 €
Cena bez DPH
9,46 € 8,52 €
Rok vydania
2019
Počet strán
192
Formát
A5
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja a alkoholických nápojov

podľa právneho stavu k 25. 1. 2019 (Úplné znenia zákonov 5/2019).
Úplné znenie zákona
č. 98/2004 Z. z
O SPOTREBNEJ DANI Z MINERÁLNEHO OLEJA


Po zmene zákonom č. 352/2018 Z. z.:
  • Úpravou sa plní záväzok Slovenskej republiky, ktorý vyplynul z rozhodnutia Európskej komisie, a to zosúladenie daňového zvýhodnenia biopalív s čl. 16 ods. 1 a 2 smernice č. 2003/96/ES o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny.
  • Stanovuje sa povinnosť označovania pohonných látok
    identifikačnou látkou a podmienky jej výroby, distribúcie a nakladania s ňou.
  • Stanovujú sa podmienky na zaradenie do evidencie dovozcov minerálneho oleja pre osobu, ktorá chce dovážať pohonné látky z tretích štátov, a situácie, kedy colný úrad vyradí dovozcu minerálneho oleja z tejto evidencie.


Úplné znenie zákona
č. 530/2011 Z. z.
O SPOTREBNEJ DANI Z ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV


Po zmene zákonom č. 352/2018 Z. z.:
  • Ustanovujú sa opatrenia sprevádzajúce zavedenie zdanenia výživových doplnkov bez zbytočného administratívneho zaťaženia daňových subjektov. Z dôvodu špecifických podmienok súvisiacich s výrobou výživových doplnkov a v snahe racionalizovať výkon správy dane sa ustanovuje ich výroba v novom type daňového skladu. V daňovom sklade na výrobu výživových doplnkov bude možné vyrábať extrakty a maceráty a dodávať ich iba na účely oslobodené od dane alebo na výrobu výživových doplnkov.