Zákon o verejnom obstarávaní (2017)

podľa právneho stavu k 8. 11. 2017 (Úplne znenia zákonov 19/2017)

Cena s DPH
1,60 €
Cena bez DPH
1,33 €
Rok vydania
2017
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o verejnom obstarávaní (2017)

podľa právneho stavu k 8. 11. 2017 (Úplne znenia zákonov 19/2017)
Úplné znenie zákona
č. 343/2015 Z. z.
O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Po zmene zákonom č. 343/2017 Z. z.:

  • Zmeny prinášajú zjednodušenie a zefektívnenie procesu verejného obstarávania pri nízkych prahových hodnotách. Konkrétne ide o zjednodušenie nákupu potravín pre zariadenia školského stravovania, ktoré budú vďaka tomu môcť vo zvýšenej miere využívať ponuky regionálnych výrobcov a overených dodávateľov.
  • Zatraktívňuje sa dynamický nákupný systém, ktorý sám osebe predstavuje rýchlejšiu a flexibilnejšiu formu verejného obstarávania.
  • Zásadnou zmenou je zjednodušenie postupu v prípade tzv. podlimitných zákaziek. Dopĺňa sa možnosť zadávania podlimitnej zákazky bez elektronického trhoviska aj na bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce. Umožňuje sa tiež v prípade podlimitných zákaziek využiť tzv. jednoobálkový systém alebo zmeniť poradie vyhodnocovania dokumentov.
  • Redukuje sa povinnosť vyhodnotiť splnenie podmienok účasti len na prípad uchádzača, ktorý sa svojou ponukou umiestnil na prvom mieste namiesto súčasných prvých troch uchádzačov. Zmeny ukladajú verejným obstarávateľom a obstarávateľom, aby využívali už existujúci register referencií, čím sa zjednotí ich postup a uľahčí účasť hospodárskych subjektov na verejnom obstarávaní.


Po zmene zákonom č. 264/2017 Z. z.:
  • Navrhovanou zmenou sa zavádza zmena technickej alebo odbornej spôsobilosti.

Predpokladaný termín vydania: 47.kalendárny týždeň