Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (2018)

Akcia -14%

podľa právneho stavu k 17. 10. 2018 (Úplne znenia zákonov 38/2018).

Ušetríte
14% = 0,47 €
Cena s DPH
3,23 € 2,76 €
Cena bez DPH
2,69 € 2,30 €
Rok vydania
2018
Počet strán
52
Formát
A5
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (2018)

podľa právneho stavu k 17. 10. 2018 (Úplne znenia zákonov 38/2018).
Úplné znenie zákona
č. 182/1993 Z. z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Po zmene zákonom č. 283/2018 Z. z.:
  • Jednoznačnejšia, systematickejšia a prehľadnejšia úprava prijímania rozhodnutí vlastníkmi, spresnenie viacero súčasných zákonných ustanovení. 
  • Zavádza mechanizmy na zvýšenie informovanosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov o veciach týkajúcich sa
    správy domu a zvýšenie kontroly orgánov spoločenstva alebo správcu domov. 
  • V súlade so závermi súdnej praxe sa do definície spoločných častí domu explicitne zakotvujú aj balkóny, lodžie a terasy. 
  • Do zákonných pojmov sa zavádza nový pojem „garážové stojisko“. 
  • Dopĺňa sa povinnosť vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome zabezpečiť výkon správy domu niektorou zo zákonných foriem, ak sú splnené zákonné podmienky.
  • Bez ohľadu na právny titul nadobudnutia vlastníctva pristupuje nový vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome k zmluve o výkone správy priamo zo zákona už samotným nadobudnutím vlastníckeho práva k bytu alebo nebytovému priestoru bez nutnosti vykonania akéhokoľvek iného právneho úkonu.