Zákon o Policajnom zbore

Akcia -55%

podľa právneho stavu k 30. 5. 2018 (Úplné znenia zákonov 21/2018). Predstavujeme vám novelu Zákona o Policajnom zbore. Uvedené vydanie aktualizuje informácie z vydania 11/2018 zo dňa 25.2.2018.

Ušetríte
55% = 2,08 €
Cena s DPH
3,76 € 1,68 €
Cena bez DPH
3,14 € 1,40 €
Rok vydania
2018
Počet strán
60
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o Policajnom zbore

podľa právneho stavu k 30. 5. 2018 (Úplné znenia zákonov 21/2018). Predstavujeme vám novelu Zákona o Policajnom zbore. Uvedené vydanie aktualizuje informácie z vydania 11/2018 zo dňa 25.2.2018.
Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 171/1993 Z. z.
O POLICAJNOM ZBORE


Po zmene zákonom č. 68/2018 Z. z.:
 • Hlavným dôvodom na novelizáciu zákona o Policajnom zbore je transpozícia smernice Európskeho
  parlamentu a Rady (EÚ) 2016/681 z 27. apríla 2016 o využívaní údajov zo záznamov o cestujúcich
  (PNR) na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov
  a závažnej trestnej činnosti.

 • Právna úprava obsahuje zhromažďovanie, uchovávanie a efektívne využívanie záznamov o cestujúcich
  pri prevencii, odhaľovaní, vyšetrovaní a stíhaní teroristických trestných činov a inej závažnej
  trestnej činnosti. Okrem iného má posilniť bezpečnosť osôb, ochranu ich života a zdravia a vytvoriť
  právny rámec pri spracúvaní PNR údajov príslušnými bezpečnostnými orgánmi.

 • Zmena pokrýva zber, uchovávanie a spracovanie PNR údajov na letoch mimo aj v rámci Európskej
  únie. Upravený je aj časový harmonogram zasielania takýchto údajov zo strany leteckých dopravcov.
  Rozsah PNR údajov je špecifikovaný v jednej z príloh predkladaného návrhu. V prípade nesplnenia
  povinnosti je možné uložiť sankcie leteckým dopravcom v zmysle zákona.Predpokladaný termín vydania: 23.kalendárny týždeň