Zákon o zdravotnom poistení (2017)

podľa právneho stavu k 8. 12. 2017 (Úplne znenia zákonov 20/2017)

Cena s DPH
1,38 €
Cena bez DPH
1,15 €
Rok vydania
2017
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o zdravotnom poistení (2017)

podľa právneho stavu k 8. 12. 2017 (Úplne znenia zákonov 20/2017)
Úplné znenie zákona
č. 580/2004 Z. z.
O ZDRAVOTNOM POISTENÍ

Po zmene zákonom č. 238/2017 Z. z.:

  • Zdravotné poisťovne a Sociálna poisťovňa sú povinné poskytovať zo svojich informačných systémov elektronicky údaje na účely vykonávania sociálneho a verejného zdravotného poistenia. Spôsob výmeny týchto informácií pritom nie je daný, resp. bližšie špecifikovaný. V ustanovení § 25 ods. 4 je pritom presne stanovený spôsob poskytovania údajov, a to prostredníctvom informačného systému verejnej správy podľa zákona o informačných systémoch verejnej správy. Z dôvodu jednotnej metodiky je vhodné doplniť spôsob elektronickej výmeny údajov aj v tomto prípade.


Po zmene zákonom č. 256/2017 Z. z.:
  • Návrh zákona zavádza sadzbu za poistencov štátu vo výške 5,67 % z vymeriavacieho základu od 1. novembra do 31. decembra 2017.


Predpokladaný termín vydania: 51.kalendárny týždeň